แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

                  

  [การศึกษา][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

 

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

 

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก) #12

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองเงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน: ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียวกำลังละม้ายสถานการณ์

อดีตเผด็จการประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย  

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์    

  ดร.ทักษิณเก่งจริง หรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน--บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหารราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

 

 โปรดแสดงความคิดเห็น

 

บทความใหม่

ชาวบางระจันยุคไซเบอร์-ทางออกของแผ่นดินที่จะเอาชนะกบถแดงที่มุ่งล้มล้าง ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เหตุการณ์เมษาวิปโยค เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 ที่สำนักข่าวต่างชาติ และนักวิเคราะห์ในประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้ชุมนุมเสื้อแดง ได้กลายเป็น "ผู้ก่อการร้ายและกบถต่อราชอาณาจักร์" ไปแล้ว อีกทั้ง ฝ่ายตำรวจก็วางมือในการกำกับดูแลสันติราษฎร์ ฝ่ายทหารก็เกิดการแตกแยก แก่งแย่งอำนาจ จนมีผลทำให้อำนาจสั่งการของรัฐบาลเป็นหมัน ไร้ความหมาย แม้แต่จะแต่งตั้งผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ก็มีข่าวว่า ฝ่ายทหารปฏิเสธ ฝ่ายการเมืองต้องดำเนินการเอง จึงทำให้การกำกับดูแลการชุมนุมประท้วง กลายเป็นสงครามระหว่างทหารกับฝ่ายกบถต่อแผ่นดิน ประชาชนต่างหมดหวังไม่ทราบว่า จะพึ่งพารัฐบาล ทหารและตำรวจได้หรือมากน้อยเพียงใด

แต่สิ่งที่ประโลมความหวังของคนไทยที่เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ การลุกขึ้นของประชาชนชาวไทยผู้หวังดีต่อประเทศชาติที่จะรวมตัวต่อต้านกบถเสื้อแดง และทหารแตงโมที่สวามิภักดิ์ระบอบทักษิณที่ได้เริ่มขึ้นหลังวันสงกรานต์ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

พวกเขาเหล่านี้ คือ ชาวบางระจันยุคไซเบอร์ (Cyber Bang Rajan Patriots) ที่เริ่มจับกลุ่มเครือข่ายสังคมเฟซบุค (โดยคุณอัคเดชฯ) และกลุ่มผู้หวังดีต่อชาติอื่นๆ คือ พลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน เช่น  กลุ่มผู้พิทักษ์พระมหากษัตริย์ เครือข่ายประชาชนพิทักษ์ชาติฯ กลุ่มหมอตุลย์ฯ และกลุ่ม ศ. ดร.จรัส จุฬาฯ ที่ออกมารียกร้อง ให้ออกมาชุมนุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอทัศนะ วิเคราะห์ข่าวคราวและ ความเคลื่อนไหวของรัฐบาล ทหาร ตำรวจ และผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่กำลังสำคัญผิดคิดว่า ตนเป็นผู้ชนะ เหิมเกริม ปั้นน้ำเป็นตัว ใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลและฝ่ายทหาร และทำการชุมนุมประท้วงโดยไม่คำนึงถึงหายนะทาง เศรษฐกิจที่จะเกิดกับประเทศชาติ อาจกล่าวได้ว่า พวกกบถเหล่านี้คือ ศัตรู (เขมรและพม่า) ของชาติไทยในอดีตกลับชาติมาเกิดและจำเป็นจะต้องมีชาวไทยผู้หาญกล้าออกมาประกาศตน เป็นชาวบางระจัน เพื่อต่อต้านกับกลุ่มกบถที่ไม่หวังดีต่อแผ่นดินเหล่านี้

โปรดอย่าลืมว่า ในคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย ฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารกลายเป็นเป็ดง่อย หนีพม่าหัวซุกหัวซุน มีแต่ชาวรวมตัวกันปกป้องบ้านเมือง เราก็หวังที่จะให้มีอัศวินม้าชาวที่กล้าหาญออกมาเผชิญหน้ากับกบถกลุ่มนี้

ถึงเวลาแล้วที่ ชาวไทยจะต้องออกมารวมพลังขับไล่ฝ่ายกบถให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย อย่างรวดเร็วและเร่งด่วน หาไม่แล้ว พวกเราคนไทยก็จะกลายเป็นทาสของระบอบการเมือง ที่พวกกบถจะสถาปนาขึ้นใหม่

ถึงเวลาแล้วที่ ประชาชนที่เป็น“เสียงเงียบ” จะออกมาสมทบชาวบางระจัน ไม่รอชุบมือเปิบ ไม่เรียกตัวเองว่า “สีขาว” โดยที่แยกแยะไม่ออกระหว่างความชั่วกับความดี ถูกกับผิด ควรและไม่ควร แต่ต้องออกมารวมตัวต่อสู้กับคนที่คิดคดเป็นกบถต่อแผ่นดิน

ถึงเวลาแล้วที่  รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะต้องสั่งการให้ทหารตัดสินใจอย่างกล้าหาญ ประกาศกฎอัยการศึก และปราบพวกก่อการกบถอย่างเด็ดขาด เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ท่านต้องทำทันที หากรอแล้วประเทศชาติจะต้องเผชิญกับความหายนะ เพราะระบอบทักษิณได้ข่าวว่า อาจจะมีเครือข่ายค้าขายอาวุธสงคราม ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า เครื่องบินขนอาวุธที่ยึดได้ที่ดอนเมืองไม่เกี่ยวเนื่องกันกับเครือข่ายนี้ และอาวุธที่ยึดไว้แล้ว จะไม่ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มกบถเป็นแผ่นดิน เมื่อถึงเวลานั้น ความเดือดร้อนจะต้องเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าอย่างแน่นอน

การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเรา อย่าให้ "ชาวบางระจันยุคไซเบอร์" ถึงกับจะต้องออกมาสู้รบกับผู้ก่อการร้ายและพวกกบถต่อแผ่นดิน พวกนี้จริงๆ เลย.

ปทุมวัน 15 เมษายน 2553

โปรดแสดงความคิดเห็น

www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

     

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ." อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Azusa, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)