แนะนำ ประวัติ ผลงาน และทัศนะ

                            

  [การศึกษา][การวิจัย][ธรรมะกับชีวิต][เศรษฐกิจและการเมือง][พระพุทธอุบัติภูมิ] [50 ผลงานสร้างสรรค์ให้ มสธ.] [ประวัติและผลงาน]

 

ใบประกาศเกียรติคุณผลงานศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Who's Who in the World (Twenty Seventh Edition 2010) โดยความเห็นชอบของ  Marquist Who's Who Publication Board สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อความเจริญของสังคม

ประวัติและผลงาน

ฉบับย่อ       ฉบับละเอียด

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้าย และพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย  #15

ยุบสภา-ยุบทำไมยุบเพื่อใคร? #14

หลั่งเลือดทาแผ่นดินและสาบแช่งผู้อื่น ไม่กลัวคำสาปจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือ? #13

มีนาคม 2553--"มีนามหาวิปโยค" หรือ "มีนาสร่างโศก" แห่งแผ่นดิน #13A

ปีเสือ 2553 ขอให้เป็นปีวิบัติแห่งคนชั่วที่โกงชาติโกงแผ่นดิน  (โปรดคลิ้ก) #12

ช่วยคนชั่วกลับครองอำนาจหรือเดินสายขายชาติ?

ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศไทย หรืออินเดีย?-ปฎิทินจันทรคติที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นของชาติใด?

หนึ่งร่องรอยที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามิได้เกิด

ในอินเดียหรือเนปาลแต่เกิดในประเทศไทย (ศุภกฤษฎิ์ มหารักขกะ)

สังคมการเมืองไทย:สังคมวิกฤตคุณธรรม

สังคมเมืองสารขัณฑ์สับสนอับจนคุณธรรม:ผู้นำ ผู้ตามไร้วุฒิภาวะและสามัญสำนึกหรือไม่?

คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง: เงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารบ้านเมือง   

มติหวยบนดิน:ตราบุญหรือตราบาปของรัฐสภา?  

วปอ.กับงานป้องกันราชอาณาจักร: บัณฑิตได้ทำหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักร์แล้ว หรือยัง?

บทความเก่า 2549-51

ประชาธิปไตยเมืองไทยแบบพรรคเดียว กำลังละม้ายสถานการณ์อดีตเผด็จการประชาธิปไตย ของอินโดนีเซีย 

“เศรษฐาณานิคม”: วิวัฒนาการการล่าอาณานิคมจาก“อิสต์อินเดีย” ของอังกฤษในยุคเดิม มาเป็น“เทมาเสก”ของสิงคโปร์ในยุคโลกาภิวัฒน์  

  ดร.ทักษิณเก่งจริงหรือมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อหนุน- -บุญวาสนา ความสามารถ โอกาส หรือการผู้ขาด?   

สาระสำคัญที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ: สาระที่อาจต้องใช้อำนาจตามมาตรา 7เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมือง    

คุณลักษณะ ๑๐ ประการสำหรับผู้นำประเทศ   

ผู้ว่าซีอีโอ-ความสับสนในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารราชกิจ  

วิกฤตค่านิยม--สามเหรียญ สามค่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งความเก่งกับความดี ความร่ำรวยกับความพอเพียง และความรักปกป้องตนเองกับพวกพ้อง กับความรักปกป้องชาติ   

 โปรดแสดงความคิดเห็น

   

บทความใหม่

สดุดีดวงวิญญาณวีรบุรุษทหารหาญ ผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกก่อการร้ายและพวกกบถต่อรัฐ เพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และแผ่นดินไทย

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

หลังจากผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงได้ยกระดับการชุมนุมอย่างสันติ มาสู่การชุมนุมอย่างผิดกฎหมายด้วยการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทำลายเศรษฐกิจและความสงบสุขของชาติอย่างย่อยยับและท้ายสุดได้ยกระดับ เป็นการก่อการร้ายและเป็นกบถต่อแผ่นดินตามบทบัญญัติ ในธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นำมาสู่การสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บนับร้อยคนในคืนวันที่ 10 เมษายน 2553 นับเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่โหดร้ายป่าเถือนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่มีการลอบยิงทหารที่รักษากฎหมายตามมาตรฐานสากลโดยปราศจากอาวุธ

แม้ฝ่ายผู้ชุมนุมจะไม่ยอมรับว่า “ไอ้โม่ง” ที่ยิงทหารและผู้ประท้วงด้วยกันเองเพื่อโยนบาปให้ฝ่ายทหารเป็นคนกลุ่มเดียวกับตน แต่รูปการณ์และหลักฐานภาพที่บันทึกไว้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลุ่มก่อการร้ายเป็นฝ่ายใด ผูกพันโยงใยกับใคร และมึความชำนาญในการใช้อาวุธสงครามอย่างมืออาชีพจากแหล่งใด

        ผู้เขียนขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้โปรดประทานพร ให้ดวงวิญญาณทหารกล้ามีพันเอกร่มเกล้าฯ เป็นอาทิ ได้สถิตย์ในสรวงสวรรค์ และขอให้ทหารทุกคนที่ปฎิบัติหน้าที่อย่างหาญกล้าที่ได้รับบาดเจ็บหายขาดจากความทุกข์ทรมาน และทหารทั้งหลายที่รอดพ้นจากอาวุธของหมู่มารได้ประสบความสุขความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนาน

        ผู้เขียนขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อให้มีพลังใจทีจะต่อสู้กับอุปสรรคของบ้านเมือง เพราะนี่คือ ข้อสอบที่ยากเย็นเหนือข้อสอบระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เป็นข้อสอบวิชาการเมืองชีวิต หากท่านสอบผ่าน ท่านจะเป็นคนแกร่ง เป็นบุรุษเหล็กที่จะนำรัฐนาวาไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะท่านเป็นคนดี และท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ในทีสุด

เมษายน 2552 เป็นข้อสอบกลางปี ท่านสอบผ่านได้อย่างดี และเมษายน 2553 เป็นข้อสอบไล่ …. ท่านต้องตั้งสติทำข้อสอบให้ดีที่สุด ระมัดระวังคนรอบข้าง (พรรคร่วมรัฐบาล ทหารแตงโม และทหารที่แก่งแย่งอำนาจกัน) ที่อาจทุจริตสอดใส้ "ฝิ่น" ที่ท่านไม่ได้นำมาเองเพื่อให้ท่านถูกจับทุจริต และปรับตก ธรรมะย่อมชนะอธรรม คนดีย่อมชนะคนชั่ว เป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้ไม่มีฟ้าดินจักรวาลใดเปลี่ยนแปลงได้  

ขอตำหนิผู้นำกองทัพที่ท่านลอยแพรัฐบาล ตอกย้ำความเชื่อของสังคมที่ว่า ท่านมีอะไรผูกพันกับต้นตอแห่งปัญหาทั้งปวง ท่านเล่นปล่อยเกียร์ว่างอย่างนี้ ปล่อยให้คนร้ายปล้นอาวุธสงครามไปถึง 300 ชิ้น โดยไม่แจ้งให้สังคมทราบ จนอาวุธเหล่านี้ออกมาเข่นฆ่าทหารและประชาชนเสียชีวิต ท่านทำให้กองทัพบกเสียเชิงชาย เสียศักดิ์ศรี ขอร้องให้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่ รับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติ โปรดอย่าขวางทาง ลอยตัวเหนือปัญหา อยู่อีกเลย

        นับถึงเวลานี้ ผู้ชุมนุมเสื้อแดงได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้ชุมนุมอย่างสงบ เป็นผู้ทำผิดกฎหมาย และเป็นกบถต่อรัฐอย่างปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ หลักฐานปรากฎเด่นชัดแล้วว่า ไอ้โม่งเป็นการ์ดพวกเสื้อแดง เป็นอดีตทหารพราน ผู้สื่อข่าวต่างประเทศล้วนทราบล่วงหน้าแล้วว่า ทหารเป็นใส้ศึกคอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสื้อแดง ถึงกับนัดพวกสื่อข่าวต่างประเทศไปพบกับ "นายทหารแตงโม" บางคน ณ ที่ชุมนุมพวกเสื้อแดง ดังที่คุณสุทินฯ ผู้สื่อข่าวอาวุโสให้สัมภาษณ์ทาง ASTV เพื่อให้ไปสอบถามเสนาธิการประจำตัวผบทบ. ดังนั้นผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นอาจได้ข้อมูลนี้ จึงจับตาบันทึกความเคลื่อนไหวของ "ไอ้โม่ง" อยู่ตลอดเวลา เป็นไปได้ว่า ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น น่าจะถูก "ไอ้โม่ง" ที่ถูกบันทึกเทปโทรทัศน์ฆ่าปิดปากอย่างไม่ต้องสงสัย รวมทั้งมีรายงานข่าวจากต่างประเทศว่า มีการยิงแสงเลเซอร์ล้อคเป้านายทหารระดับสูง ก่อนที่นายทหารสองคนจะถูกยิง ย่อมพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า "ไอ้โม่ง" เกี่ยวเนื่องกับฝ่ายผู้ชุมนุมไม่สายใดก็สายหนึ่งอย่างแน่นอน ... ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ต้องรอการตรวจสอบ แต่รัฐบาลต้องดำเนินการนำผู้ก่อการร้าย และพวกกบถต่อแผ่นดินมาลงโทษให้ได้ มิใช่ปล่อยให้เหิมเกริมลอยนวล เหมือนประเทศไทยอยู่ในอำนาจป่าเถื่อนต่อไปอีกไม่วันจบ

        สำหรับใครก็ตามที่กำลังหลงผิด คิดทำลายชาติ และล้มล้างสถาบันฯ เพียง เพื่อจะช่วยให้ "ทุรชน" และ "โมฆบุรุษ" ที่ถูกศาลตัดสินโทษจำคุกให้กลับมาเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ท่านจะต้องได้รับผลกรรมที่ทำร้ายแผ่นดิน ท่านต้องเป็นหนี้แผ่นดิน เป็นหนี้ปวงชนชาวไทยที่ท่านได้ทำความเดือดร้อน สร้างความเครียด ความเคียดแค้น ความโกรธเคือง และความเศร้าโศกเสียใจ ท่านได้ทำให้เศรษฐกิจพังพินาศ ความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยตกต่ำอย่างที่ไม่เคยประสบในอดีต ขอให้ท่านสำนึกผิด เลิกทำร้ายแผ่นดิน เลิกสนับสนุนอดีตนายกนักโทษชาย และหันหน้ากลับมาทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป หาไม่แล้วความฮึกเหิม ความกร่าง ความเหิมเกริมที่พวกท่านคิดว่า ตนเป็นผู้ชนะ ก็จะจางหายเป็นความทุกข์ทรมานทางใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกาย เสียชีวิต และหมกไหม้ในนรกอเวจีชั่วกาลนาน.

บ้านพัทยา 14 เมษายน 2553  22.58 น.

โปรดแสดงความคิดเห็น

www.chaiyongvision.com email: chaiyong@irmco.com

 

เว้ปไซต์นี้ เสนอทัศนะทางเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา ธรรมะกับชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติและผลงาน การวิจัย พระพุทธอุบัติภูมิ งานสร้างสรรค์ทำให้มสธ. ฯลฯ ทุกสัปดาห์    ทัศนะที่นำเสนอในเว้ปไซต์นี้ เป็นของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนองค์กรที่เคยสังกัดหรือกำลังสังกัดในปัจจุบัน

พุทธอุบัติภูมิ Buddha's Birthplace  

 

   

  

นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฺฑิต กรกฎาคม ๒๕๐๙

 พระบารมีปกเกล้า--ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๒๔-๒๕

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถ่ายภาพร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) อธิการบดี (รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร) และรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ซ้ายสุด) เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหม่ สวนอัมพร มกราคม ๒๕๔๕

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ขวามือ) นำ อธิการบดี (ผ.ศ.เฉลย ภูมิพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ พระที่นั่งดุสิตาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา (๒๕๔๔)

สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) นำผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แถวหน้าขวาสุด) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ ณ วังเลอดีส

คติประจำใจ

"ปราศจากความพยายามที่ทุรนทุราย จะหาความเป็นเลิศ มิได้เลย"

ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในชุดครุยผู้บริหาร มสธ.นึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นผู้พัฒนา ระบบการสอนทางไกล "แผนมสธ." 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมการ (Dhammakaya Open Umiversity-DOU), Azusa, California (2001-2)

อนุกรรมาธิการอุดมศึกษา วุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒรธรรม วุฒิสภา

อดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธํิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UNESCO/UNDP Expert (Indonesia, Sri Lanka, Maldives, Laos, Malaysia, Japan, India, Pakistan)